รับสอน SEO ตัวต่อตัว

เนื้อหาในคอร์สเรียน SEO ของเรา ครอบคลุม และ ครบครัน ทั้งองค์ความรู้ องค์ประกอบ และ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อติดอันดับหน้าแรกบน Google Search รวมไปถึงทักษะที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ เพราะ จุดมุ่งหมายของผู้สอน มีความตั้งใจไว้ว่า “ผู้เรียนต้องสามารถนำวิชาความรู้ SEO นี้ ไปใช้งานได้จริง 100% ยิ่งในมุมการทำงานจริง ผู้เรียนต้องเป็นผู้สามารถสร้างผลลัพท์ในด้านการพัฒนา SEO ให้กับองค์กร หรือ ธุรกิจของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราตั้งใจออกแบบคอร์สเรียน SEO Master Class ในแนวทางการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฏี และ การได้ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน จาก 0 – 100 แบบ Step by Step ซึ่งแน่นอนว่า เหมาะสำหรับมือใหม่ ผู้ที่สนใจเริ่มต้นอยากศึกษาการทำ SEO และเราก็มีคอร์สแบบเฉพาะเจาะจง ไว้สำหรับมือเก๋าที่อยากอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

” เรามีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถร่นระยะความสำเร็จ และ บรรลุจุดมุ่งหมาย ในการทำ SEO ได้อย่างง่ายดายขึ้น – ในคอร์ส SEO Master Class กับเคล็ดลับวิชา 8 ปี ในการทำงานในวงการ SEO รับประกันความพึงพอใจ!  ” 

เนื้อหาในคอร์สเรียน SEO ของเรา ครอบคลุม และ ครบครัน ทั้งองค์ความรู้ องค์ประกอบ และ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อติดอันดับหน้าแรกบน Google Search รวมไปถึงทักษะที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ เพราะ จุดมุ่งหมายของผู้สอน มีความตั้งใจไว้ว่า “ผู้เรียนต้องสามารถนำวิชาความรู้ SEO นี้ ไปใช้งานได้จริง 100% ยิ่งในมุมการทำงานจริง ผู้เรียนต้องเป็นผู้สามารถสร้างผลลัพท์ในด้านการพัฒนา SEO ให้กับองค์กร หรือ ธุรกิจของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราตั้งใจออกแบบคอร์สเรียน SEO Master Class ในแนวทางการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฏี และ การได้ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน จาก 0 – 100 แบบ Step by Step ซึ่งแน่นอนว่า เหมาะสำหรับมือใหม่ ผู้ที่สนใจเริ่มต้นอยากศึกษาการทำ SEO และเราก็มีคอร์สแบบเฉพาะเจาะจง ไว้สำหรับมือเก๋าที่อยากอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

” เรามีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถร่นระยะความสำเร็จ และ บรรลุจุดมุ่งหมาย ในการทำ SEO ได้อย่างง่ายดายขึ้น – ในคอร์ส SEO Master Class กับเคล็ดลับวิชา 8 ปี ในการทำงานในวงการ SEO รับประกันความพึงพอใจ!  ” 

สไตล์การสอน SEO ของเรา

💡คอร์สเรียน SEO ของเรา มุ่งเน้นการสอนไปที่รูปแบบของตัวต่อตัว และ กลุ่มส่วนตัว เท่านั้น ! เพราะเป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 • มือใหม่ เรียนได้ เข้าใจง่าย

  ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนมามากมาย และ มีประสบการณ์ทำงานในแวดวง SEO มานาน เราจึงตั้งใจออกแบบการสอนที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน ซึ่งสไตล์การสอน SEO ของเรา จึงพร้อมปรับการสอนตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนแต่ละท่านใหม่เสมอ เพราะเราเข้าใจดีว่าผู้เรียนแต่ละท่านมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน

 • สอนอ้างอิงเว็บไซต์ของคุณ

  เรายินดีสอนอ้างอิงเว็บไซต์ธุรกิจของผู้เรียน และพิเศษไปกว่านั้น! เรายินดีตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์ให้ฟรีก่อน พร้อมแนะแนวทางการแก้ไข (SEO Audit) เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการสอนให้กับท่านได้ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปต่อยอดได้ในทันทีหลังเรียนจบ

 • นำไปใช้งาน ต่อยอดได้จริง 100%

  เราให้ความสำคัญกับภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ เพราะในขั้นตอนการทำงานจริงของท่าน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ การวัดผลการเรียน SEO ที่ชัดเจนที่สุด คือ ท่านต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดผลในงานของคุณอย่างแท้จริง

บทเรียน SEO ของเรา

💡เราให้ความสำคัญกับพื้นฐานที่ดี แต่ก็ไม่ลืมการนำไปต่อยอดใช้ได้จริงของผู้เรียนในระยะยาว จึงเน้นการสอนไปในรูปแบบของภาคทฤษฏี และ การนำไปปฏิบัติจริง

สอน seo

8 หัวข้อ SEO สำคัญ

ที่จะช่วยให้คุณทำ SEO ได้อย่างมีศักยภาพอย่างสูงสุด และ คุณจะได้รู้ทั้งหมดนี้

1. Fundamentals SEO

พื้นฐานการทำ SEO องค์ประกอบ ใจความสำคัญทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากศึกษาที่มาที่ไป และ หลักการที่มีผลดีต่อการทำอันดับ SEO ทุกรูปแบบ

2. On-Page SEO

การปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น โครงสร้าง การจัดการเมนู ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงภายใน และ การวางแผนการทำงาน

3. Content Optimozation

การปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับการค้นหาของผู้ใช้งาน และ เครื่องมือค้นหา Google เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในหน้าแรก และ เพิ่มโอกาสในการได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเว็บไซต์

4. Keyword Research

การวิเคราะห์คำค้นหาที่เหมาะสมในการใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ในอันดับที่ดีที่สุด และ ผู้คนเข้าเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

5. Competition Analysis

การวิเคราะห์การแข่งขัน และ การประเมินคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพื่อหาวิธีการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยการวิเคราะห์คู่แข่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์ของคู่แข่งมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้เว็บไซต์นั้นปรากฏในผลการค้นหา และวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเอาชนะคู่แข่ง และ ตลาดได้ในวิธีทางใด

6. Off-Page SEO

กิจกรรมของเว็บไซต์ของคุณที่ไม่ได้เกิดขึ้นบนเว็บไว๖์โดยตรง เพราะ เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกเว็บไซต์ ซึ่งมักเป็นการสร้าง backlink เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และ เพิ่มความน่าสน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อการทำ SEO เช่นกัน

7. Technical SEO

เป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ที่เน้นการปรับแต่งและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการค้นหาของเครื่องมือการค้นหาอย่างที่สุด

8. SEO Report

การทำรายงาน จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการทำ SEO ให้ได้อย่างมีคุณภาพที่สุด 

4 รายการ สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ​

1. Technical Optimization

เทคนิคพิเศษที่สำคัญในการทำ SEO ผู้ที่เรียนกับเรา เรายินดีแบ่งปันการทำงาน และ เทคินคพิเศษนี้ให้กับคุณทั้งหมด

2. Free SEO Tools

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงาน SEO ได้อย่างง่ายดายขึ้น และเรามีให้คุณใช้งานฟรี ได้อย่างไม่จำกัด ทั้ง 8 รายการนี้

3. Free SEO templates & Worksheets

เพื่อยกระดับการทำงานให้ง่ายขึ้นอีกขั้น การมีแนวทางที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญ เรามี Templates ที่เราใช้งานจริง แจกให้กับผู้เรียนทุกท่านด้วยเช่นกัน

4. Support

เมื่อไม่มั่นใจ หลังจากนำวิชาที่เราสอนไปใช้งานจริง แนะนำให้กลับมาถามเราได้ ทันที และ เรามีอัพเดทข่าวสาร รวมไปถึงเทคนิคใหม่ให้ในทุกๆเดือน ผ่านกลุ่มส่วนตัวเฉพาะลูกค้าของเรา

ทักษะ SEO ที่คุณจะได้รับ

เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทักษะครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

เรียน seo

คุณสามารถวิเคราะห์คำค้นหาได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดในการทำบทความ SEO , วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งทักษะตรงนี้ สามารถเอาไปใช้พัฒนา SEO ให้กับเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ เว็บใหม่ เว็บเก่า ได้อย่างไม่จำกัด

คุณสามารถทำการวิเคราะห์การแข่งขัน และ วิเคราะห์คู่แข่งได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้คุณทำเว็บไซต์ธุรกิจได้ถูกทางมากยิ่งขึ้น เพราะการที่เรารู้ไส้รู้พุงคู่แข่ง ย่อมเป็นเรื่องที่ดี และ มีข้อได้เปรียบกว่าเสมอ

คุณสามารถจัดทำ SEO Content ได้อย่างชำนาญ และ มีประสิทธิภาพ ได้ผลจริงในการทำอันดับ 

ด้านเทคนิคของการทำ SEO มีเยอะแยะมากมาย แต่เทคนิคที่ผ่านการทดลองมาแล้วกว่า 8 ปี ซึ่งในปัจจุบัน มีหลายๆครั้ง เทคนิคเหล่านี้กระจายอยู้ในโลกอินเตอร์เน็จ เว็บไซ๖ืมากมาย มีทั้งเทคนิคที่ใช้ได้ผลจริง แต่เป้นผลดีของเมื่อ 5 ปีที่แล้ว กับ เทคนิคใหม่ในวันนี้ ส่วนนี้ ผมจะบอกคุณ ให้คุณทราบถึงที่มาที่ไป และ นำเทคนิคเหล่านี้ไปทำงานได้จริง เป็นขั้นเป็นติน เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด

การทำ Backlink คือ สิ่งที่สำคัญส่วนนึงของการทำ SEO แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะสำคัญ 100%

“เพราะถ้าอยากให้ Link มีคุณภาพที่สุด คือ การทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม” อย่าลืมนะครับ ตอนนี้ Google ฉลาดขึ้นมากแล้ว “ทำผิด ชีวิตเปลี่ยน” 

เมื่อคุณเรียนกับเรา คุณจะสามารถจัดการกับ Backlink ได้อย่างดี และ สามารถตัดสินใจทำได้อย่างมั่นใจ ส่งผลดีอย่างยั่งยืน ไม่โดน Google แบน

สอนตามเป้าหมายของผู้เรียน

เราเข้าใจดีว่า ผู้เรียนแต่ละท่านมีเป้าหมายในการนำ SEO ไปใช้ที่แตกต่างกัน

เป้าหมาย seo

ตำแหน่งงานด้าน SEO Specialist ถือเป็นอีกงานใหม่ ที่กำลังมาแรงในประเทศไทย และหลายๆบริษัทกำลังต้องการตัว

เรายินดีสอนภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ให้อย่างมืออาชีพ พร้อมแบ่งปันวิธีการทำงานให้ได้ผลลัพท์ที่ดี ในระยะเวลาอันสั้น จากประสบการณ์การเป็น SEO Spำcialist Freelance มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

สำคัญ! หากต้องการแนวคิด ที่คิดนอกกรอบ เทคนิคใหม่ๆ ที่จะอัพเดทให้ทุกเดือน หลังคุณเรียนจบ (เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว) แนะนำเลยครับ มาเจอกัน :}

สำหรับท่านเจ้าของธุรกิจที่สนใจอยากนำ SEO ไปเพิ่มประสิทธิให้กับเว็บไซต์ธุรกิจของท่าน 

ผมยินดีสอนแบบนำไปใช้งานจริงได้ทันที หลังคุณเรียนจบคอร์ส เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว เข้ามาช่วยวิเคราะห์ วางแผนงาน ไปพร้อมๆกับคุณ และที่สำคัญ ขึ้นชื่อว่าคอร์สเรียน ผมยินดีบอกในส่วนที่คุณต้องรู้ในการทำ SEO for Business 

สำหรับท่านใดที่ต้องการให้คนในองค์กรมาเรียนด้วย ผมก็ยินดีสอนเป็นกลุ่ม แบบ Private รับประกัน ความสนุก ความเข้าใจ และ นำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน 

สำหรับสายการตลาด SEO ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ บางครั้งไม่อยากจะเกี่ยว แต่สถานการณ์บางอย่างทำให้เราต้องเกี่ยวให้ได้ และใช่ครับ SEO คือ Inbound marketing ที่กำลังมาแรง 

ผมยินดีสอนวิธีการวิเคราะห์ตลาดความต้องการ บนเครื่องมือค้นหาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก อย่าง Google ให้กับคุณ

ข้อได้เปรียบในวงการ SEO หลายๆท่านทราบดีว่า บทความ คือ ตัวขับเคลื่อน SEO อย่างในต่างชาติจะมีคำว่า ‘ Content is King” อยู่ทั่วทุกแห่งหนของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ SEO

การทำเว็บไซต์สาย Content หรือ เรียกอีกอย่างว่า Blogger นั้น ก็สามารถสร้างรายได้ ได้นะครับ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเว็บที่มีสินค้าและบริการเท่านั้น

ผมยินดีบอกช่องทางการทำเงินให้กับคุณ และยินดีแนะนำตลาดของเนื้อหาเว็บไซต์ที่ผู็คนต้องการ เพื่อไม่ให้ทำผิดตลาดที่คนไม่ต้องการ 

และ ที่สำคัญหากคุณเป็นนักเขียน และมีเว็บของคุณ สิ่งนี้คือ แหล่งโชว์ผลงานของคุณได้อย่างแท้จริงเลยนะครับ

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานด้านการทำ SEO

อัพเดทล่าสุด ปี 2023

tc
km
mt
jn
pm

ผลงานด้านการสอน

วิทยากร Guest Speaker

ศูนย์การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เชิญไปพูด ในหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์บน Google ต่อยอดธุรกิจ ปิดดีลลูกค้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินลงโฆษณา” ให้กับนักศึกษา และ บุคคลทั่วไปผู้สนใจ ในโครงการ CUVIP 

รูปบรรยากาศการสอน​

ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site

สอน SEO ตัวต่อตัว

รีวิวจากผู้เรียน SEO กับเรา

คอร์สเรียน SEO มาตรฐาน

💡เป็นคอร์สสอน SEO มาตรฐานของเรา ที่มีเนื้อหาครบครัน ซึ่งทั้ง 2 คอร์สนี้จะแตกต่างกันในส่วนของรูปแบบการสอน และ ระยะเวลาในการสอน เท่านั้น

SEO Master Class

เรียนรู้ SEO จาก 0 - 100

จบทุกองค์ความรู้ สำหรับมือใหม่ นำไปต่อยอดได้ทันที

12,000

บาท / 8 ชั่วโมง

SEO Ninja Run

สายเข้มข้น มีพื้นฐานการทำ SEO

ว่าด้วยเรื่องของเทคนิค ที่คอร์สฟรีใดๆ ก็ไม่มีสอน

7,000

บาท / 4 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 062 156 6639

ประโยชน์ของการเรียน SEO ตัวต่อตัว

 • การเรียน SEO ตัวต่อตัว ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างตรงไปตรงมา รวดเร็วทันใจ
 • การเรียนตัวต่อตัว ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยง่าย สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญ
 • การสอน SEO ตัวต่อตัว เราให้ความสำคัญกับการนำไปใช้งานต่อได้จริง เพราะฉะนั้นการเรียนตัวต่อตัว หรือ กลุ่มส่วนตัวภายใต้องค์กรเดียวกัน ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะไดๆ้รับประสิทธิภาพสูงที่สุด