onemarketmaker

On-Page SEO

การปรับปรุงหน้าเพจเว็บไซต์

ในบทเรียนนี้ ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างหลักที่ต้องมีอยู่ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่าการทำ On-Page SEO ซึ่งโดยมากของการทำ Website จะมีหน้าที่นิยมนำมาใช้ แบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ก็คือ 

  • Page : เพจ นิยมใช้สร้างหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าเดียวจบ เช่น หน้าแรก (Homepage), ติดต่อเรา (Contact us), เกี่ยวกับเรา (About us), บริการของเรา (Services), หน้าสินค้า (Product Page) เป็นต้น
  • Post : โพส นิยมใช้ในส่วนของการลงเนื้อหาประเภท Content, บทความ, สาระความรู้ เป็นต้น
  • Category : หมวดหมู่ มีไว้เพื่อจับกลุ่มให้กับ บทความ หรือ สินค้า เพื่อความเข้าใจง่ายของ User และ Google Bot เป็นต้น
สารบัญ : On-Page SEO

On-Page SEO คืออะไร

On-Page SEO คือ การปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) ในอันดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เช่น เนื้อหา  (Content) โครงสร้างเว็บไซต์ (Structure) และลิงก์ (Link) 

การทำ On-page คือส่วนหนึ่งของการจัดการกับองค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าจะประกอบไปด้วย 

  • Permalink : การตั้งค่าลิงก์ถาวรสำหรับเป็นที่อยู่ของหน้าเว็บนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ onemarketmaker.com/on-page 
  • Keyword Research : การวิเคราะห์คำค้นหาเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำอันดับเว็บไซต์ โดยเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้คนค้นหาหน้าเพจนี้เจอจากคำว่าอะไรหรือเนื้อหาแนวไหน
  • Content : ประกอบไปด้วยส่วนของ หัวข้อ เนื้อหา รูปภาพ ลิงก์ และอื่น ๆ ซึ่ง Content ในรูปแบบการทำเว็บไซต์ เพื่อทำ SEO ส่วนใหญ๋จะได้ บทความเป็นหลัก ซึ่งจะถูกเรียกเป็น SEO Content หรือ บทความ SEO 

6 องค์ประกอบสำคัญ ที่ต้องมีในการทำ On-Page SEO

On-page seo

Title Tag (1)

Title Tag (หัวข้อ) คือ ข้อความที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งจะปรากฏอยู่ในผลการค้นหาของ Google Search

Meta Description (2)

Meta Description (คำอธิบายเนื้อหา) คือ ข้อความที่ปรากฏใต้หัวข้อ (Title Tag) ในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ในส่วนของ Meta Description ควรจะอธิบายเนื้อหาโดยสังเขปว่าเป็นบทความเกี่ยวกับอะไร เพื่อกระตุ้นให้คนสนใจคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ

h1 heading

Heading Tags

ในการทำบทความ SEO จะประกอบไปด้วย Heading 1-6 หรือหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของหน้าเว็บ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Heading 1 : เปรียบเสมือนเป็น Site Title ของทุกหน้า หรือจะเรียกได้ว่าเป็น Title Tags หัวข้อที่ Google มักดึงไปแสดงในผลการค้นหา (SERPs)
  • Heading 2 : หัวข้อหลักของบทความที่ใช้เพื่อขยายความให้กับ Heading 1
  • Heading 3-6 : ทำหน้าที่เหมือนกับ Heading 2 มักใช้ในกรณีที่ต้องการขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อหลักแบบเจาะจงมากขึ้นนั่นเอง
ขอบคุณรูปภาพจาก : screamingfrog.co.uk

Alt Text

Alt Text คือ ข้อความที่ปรากฏแทนรูปภาพ เพื่อบ่งบอกว่ารูปภาพนั้นเกี่ยวกับอะไร จึงควรใส่คำอธิบายรูปภาพแบบย่อ โดยคำอธิบายจะต้องเกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ ด้วยของคุณ

Image Alt Text

Internal Link

Internal Linking เป็นการสร้างลิงก์จากหน้าเว็บหนึ่งเชื่อมไปยังอีกหน้าเว็บหนึ่งบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่ง Internal Linking จะช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถสำรวจเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

Internal Link

External Link

External Linking เป็นการสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้าง External Link มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการอ้างอิงเนื้อหาของบทความ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทความนั้น ๆ

External Link

จากประสบการณ์ในการแก้ไขเว็บไซต์มากมายที่ผ่านมา หลังจากการทำ SEO Audit ข้อผิดพลาดที่ผมเจอส่วนใหญ่ คือ หลายๆเว็บลืมให้ความสำคัญกับโครงสร้างเว็บที่ถูกต้อง ก็คือทำไม่ครบทั้ง 6 องค์ประกอบที่กล่าวมา ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ให้ความสำคัญกับส่วนของ On-Page SEO แบบ 100% นะครับ เพราะ คือการวางรากฐานความมั่นคงให้กับเว็บไซต์ของคุณเอง