onemarketmaker

Competitor Analysis

การวิเคราะห์คู่แข่งในการทำ SEO

สารบัญ : Competitor Analysis

Competitor Analysis คืออะไร

Competitor Analysis คือ การวิเคราะห์คู่แข่งในการทำ SEO เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง โดยการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO เช่น

 • อันดับเว็บไซต์ (Ranking)
 • ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic)
 • การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ (On-Page SEO)
 • การสร้างลิงก์เชื่อมจากเว็บอื่น (Backlink)

เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของเว็บไซต์คุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากที่เรารู้ว่าค่าอะไรบ้างสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ดูคู่แข่งได้ ก็สามารถประยุกต์ให้เกิดกระบวนการเทคนิคได้มากมาย

4 ขั้นตอนการเริ่มต้น “วิเคราะห์คู่แข่ง” มีดังนี้

 1. ระบุคู่แข่งหลัก : ระบุว่าเว็บไซต์ใด คือ คู่แข่งหลักๆ ของเรา หรือ 5-10 อันดับในแรก ของ Keyword เป้าหมายของคุณ
 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง : อ้างอิงจากปัจจัย ทั้ง 4 ข้อจากด้านบน
 3. วิเคราะห์ข้อมูล : นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น การสำรวจการทำ Backlink ของคู่แข่ง เพื่อทำอันดับให้กับ Keyword อะไรเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ทราบว่าคู่แข่งให้ความสนใจในเรื่องอะไรในช่วงเวลานั้น เป็นต้น
 4. ปรับปรุงกลยุทธ์ SEO : นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางของเว็บไซต์

ค่าดัชนี 4 ประเภท ที่นิยมนำมาใช้ในการประเมินเว็บไซต์

domain score

DA (Domain Authority)

ความน่าเชื่อถือของโดเมนจาก MOZ

DR (Domain Rating)

ความน่าเชื่อถือของโดเมนจาก Ahrefs

TF (Trust Flow)

คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเพจจาก Majestic SEO

Spam Score

ค่าสแปม

ประโยชน์ของการนำค่าดัชนีมาประเมินเว็บไซต์

 • ช่วยวัดคุณภาพของเว็บไซต์และหน้าเพจ
 • ช่วยระบุโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์และหน้าเพจ
 • ช่วยกำหนดแนวทางปรับกลยุทธ์การทำ SEO ให้เหมาะสม
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับในผลการค้นหาของ Google

ส่วน Spam Score คือ คะแนนที่แสดงถึงโอกาสที่หน้าเว็บไซต์จะถูกมองว่ามีเนื้อหาสแปม โดยเนื้อหาสแปมจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น การใช้คำค้นหาซ้ำกัน การติดแท็กสแปม ลิงก์ที่เชื่อมมาจากเว็บไซต์สแปม ฯลฯ ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ โอกาสที่เว็บไซต์นั้นจะถูกมองว่าเป็นสแปมก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้น 

เทคนิคการวิเคราะห์คู่แข่ง

 1. Top Keywords by Traffic : สำรวจคู่แข่งโดยโฟกัสไปที่จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ ดูว่าหน้าใดมีคนเข้ามากที่สุด และ มาจาก Keyword อะไร เพราะสิ่งนี้จะทำให้คูรจับทางคู่แข่งได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 2. Backlink Opportunity : สำรวจ Backlink ของคู่แข่ง ทั้งปริมาณ จำนวน ประเภท และ คุณภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล และเพื่อการต่อยอดการสร้างลิงก์ของเว็บไซต์ในอนาคต

ประโยชน์ของการทำ Competitor Analysis มีดังนี้

 1. รู้จักคู่แข่งหลักและเป้าหมายในการเจาะตลาด
 2. เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการของตลาด
 3. ช่วยให้คุณมีแนวทางปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 4. กำหนดกลยุทธ์ SEO ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์มีโอกาสติดอันดับในผลการค้นหาของ Google 

เป็นไงบ้างครับ เห็นภาพการวิเคราะห์คู่แข่งชัดขึ้นรึยัง แน่นอนว่าความยากของการวิเคราะห์ คือ การใช้ข้อมูลที่หลากหลหาย และ ปัจจัยในการทำก็มีมากมาย อย่างเช่น การดู On-Page ของคู่แข่งให้ออก เพราะถ้าคุณดูออก คุณจะรู้ว่าอะไรคือช่องว่างที่จะทำให้คุณเอาชนะคู่แข่งได้ เพราะฉะนั้น หากคุณฝึกฝนการวิเคระาห์อย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านั้นจะเจริญงอกงามกลายเป็นเทคนิคของคุณเอง

และหากต้องการเทคนิค เพื่อที่จะช่วยให้คุณทำ SEO ได้ไว และง่ายขึ้น ก็สามารถลงทะเบียนเรียน คอร์ส SEO Advanced กับเราได้ : คลิก (จะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มส่วนตัว เท่านั้น!)