onemarketmaker

Content Optimization

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเนื้อหาบนเว็บไซต์

สารบัญ : Content Optimization

อย่างที่ทราบกันดีว่า Google ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อหาบทความเสมอ ฉะนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับ 2 ปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณ ดังนี้

E-A-T

E-A-T ย่อมาจาก Expertise, Authoritativeness และ Trustworthiness เป็นหลักเกณฑ์ 3 ประการที่ Google ใช้เพื่อประเมินคุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือ จะได้รับคะแนน E-A-T ที่สูงขึ้น ส่งผลให้เว็บไซต์นั้นมีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหาของ Google

Expertise

Expertise หมายถึง ความรู้และความชำนาญของเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่เขียนบทความ หากบทความไหนที่เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง เว็บไซต์นั้นก็จะได้รับคะแนน E-A-T ที่สูงขึ้น

Authoritativeness

Authoritativeness หมายถึง ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความ เนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ที่แนบลิงก์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ จะช่วยให้ได้รับคะแนน E-A-T สูงขึ้น

Trustworthiness

Trustworthiness หมายถึง ความไว้วางใจต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความ เนื้อหาบทความที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น จะได้รับคะแนน E-A-T สูงขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุง E-A-T ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีดังนี้

  • เขียนข้อมูลบทความที่มีคุณภาพสูง
  • บทความจะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
  • เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเนื้อหาตรงประเด็น
  • มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์
  • สร้างลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อถือได้

เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณก็สามารถปรับปรุง E-A-T ของเว็บไซต์ให้มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหาของ Google ได้ไม่ยาก

eeat1 e1696840000478

อัพเดทใหม่! เป็น E-E-A-T

ในปัจจุบัน เมื่อช่วงปี 2022 ที่ผ่านมา Google ได้แจ้งประกาศถึงการเพิ่มตัว E นำหน้าเข้าไปอีก 1 ตัว ก็คือคำว่า Experience ที่มีความหมาย ของการแบ่งปันประสบการณ์ตรงลงไปในบทความ ซึ่งส่วนนี้ก็ช่วยเพิ่มคุณค่า และความคุณภาพในกับการทำ SEO Content ได้เป็นอย่างดี

สามารถดูตัวอย่างได้ทาง : E-E-A-T รู้แล้วว่าคืออะไร! แต่… ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร? (มีคำตอบ)

Content Optimization​

YMYL

YMYL ย่อมาจาก Your Money or Your Life 

เป็นคำที่ Google ใช้เพื่ออธิบายถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านการเงิน สุขภาพ หรือการใช้ชีวิตของผู้อ่าน ซึ่งเนื้อหาของ YMYL จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสูง โดย Google จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความน่าเชื่อถือเมื่อมีการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ YMYL

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ YMYL

  • เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการ
  • เว็บไซต์รีวิวผลิตภัณฑ์
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับการเงิน เช่น ภาษี การลงทุน ฯลฯ 

หลักการ 2 ข้อที่กล่าวมา เป็น 2 ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การทำ Content Optimization ของคุณเข้าใกล้กับการทำ SEO ไปโดยปริยาย เพราะปัจจุบันการทำ SEO ที่ดี คือการสร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่เข้ามาอ่าน ให้เขาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดนั้นเองครับ