onemarketmaker

E-E-A-T รู้แล้วว่าคืออะไร! แต่… ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร? (มีคำตอบ)

1. Experience แบ่งปันประสบการณ์จริง

eeat2

คำที่ช่วยเติมเต็มความเป็นตัวตนและเสริมความน่าเชื่อถือ ในการบอกเล่าประสบการณ์

*** ตัวอย่าง ***

“ตามประสบการณ์ของฉัน”
“ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน”
“ตามสิ่งที่ฉันเคยผ่าน”
“จากประสบการณ์ของตนเอง”
“เมื่อฉันรู้สึกด้วยตนเอง”
“จากการเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นั้น”
“ตามที่ฉันเองได้เจอและรับรู้”
“จากสายตาและสัมผัสของฉัน”
“ด้วยประสบการณ์ที่ฉันสะสมและสร้างขึ้น”

2. Expertise ความเชี่ยวชาญโดยตรง

eeat3

การสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบทความ SEO ขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ที่เจอได้บ่อย คือ

1. บทความทางวิชาการ ทางการแพทย์ สุขภาพ ชีวิต และ การเงิน

บทความเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนในการเขียน ซึ่งจำเป็นต้องอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และ ต้องเป็นคนที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความเชี่ยวชาญ เช่น มีรายชื่ออยู่ในองค์กรนั้นๆจริง หรือ มีประวัติในเว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น

2. บทความทั่วไป

ผู้เขียนต้องเคยเขียน หรือ มีผลงานในอุตสาหกรรม นั้นๆ จำนวนนึง เช่น ชื่อผู้เขียน คือ นาย A เขียนบทความ หัวข้อเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยภายใต้เว็บไซต์เดียวกัน ส่งผลต่อความไม่เชี่ยวชาญได้เช่นกัน

3. Authoritativeness การมีตัวตน เป็นที่รู้จัก

eeat4

การมีตัวตน มีความใกล้เคียงกับเรื่องของ ความเชี่ยวชาญ แต่ Authority การสร้างตัวตน และ ชื่อเสียงอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปในมุมของการรีวิว ความนิยมชมเชย เป็นต้น (เปรียบเสมือน ยอดคนติดตามใน Social Media ยอดไลค์ เป็นต้น)

4. Trustworthiness ความน่าเชื่อถือ

eeat5

ข้อสุดท้ายนี้ เป็นการพูดถึง แหล่งที่มา ที่น่าเชื่อถือของการทำคอนเทนต์นั้นๆ

สังเกตว่าจาก องค์ประกอบทั้ง 3 ข้อที่ผ่านมา ค่อยๆรวมร่างกัน เพื่อก่อให้เกิดความ “น่าเชื่อถือ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด ของการเผยแพร่บทความ ให้กับผู้คนเข้ามาอ่าน สรุปว่า ถ้าขาดข้อใดข้อ 1 ไป การทำบทความให้มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ก็จะบั่นทอนน้อยลงไปในทันที

ลองนำไอเดียเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันนะครับ 😃

บทความล่าสุด