onemarketmaker

Keyword Mapping สำคัญอย่างไร ? ต่อการทำ SEO

Keyword Mapping คืออะไร

แปลตรงตัวได้ว่า “แผนที่คำหลัก” หรือ โครงสร้างแผนการทำ Keyword ภายในเว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นทำ SEO

จากประสบการณ์สอนนักเรียนในคอร์ส SEO Advanced พบว่าหลายๆ ท่าน ยังไม่เข้าใจมากนัก จึงพลาดการทำ Keyword mapping ไป เพราะ โดยมากจะตั้งใจวางแผนเพียงในส่วนของ Keyword หน้าหลักของเว็บไซต์เท่านั้น (Primary Keyword) ซึ่งทำให้ความเกี่ยวข้องในภาพรวมของรวมไปถึงเว็บไซต์ไม่ถูกต้องตามหลัก SEO Onpage ที่ดี

การทำ SEO มีปัจจัยในการทำอันดับที่หลากหลายก็จริง แต่ในส่วนของเนื้อหา และ Link ภายในก็ยังคงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ละเลยอยู่ดี

จุดประสงค์ของการทำ Keyword Mapping

เพื่อให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี (index) นั้นก็คือการระบุ Primary Keyword ในหน้าสำคัญของคุณ มากไปกว่านั้นเราสามารถช่วยให้ Search Engine เข้าใจเป้าหมายของเว็บไซต์คุณ ความเกี่ยวข้องกันของแต่ละหน้าก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยมี Secondary Keyword เป็นตัวนำพา และ Internal Link นั้นเอง

ยิ่งคุณมีแผนโครงสร้างคีย์เวิร์ดดีเท่าไหร่ ประสิทธิภาพในการทำอันดับก็ดีมากขึ้นเท่านั้น ผมขอยกตัวอย่างในทุกท่านเห็นภาพง่ายๆ

Keyword Mapping ถูกต้อง ส่งผลดีต่อ SEO

Primary KeywordSecondary KeywordContent
รองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งผู้ชายรองเท้าวิ่งผู้ชาย ยี่ห้อไหนดี
กาแฟดริปกาแฟเทคนิคการทำ ดริปกาแฟ
ปะยางปะยางนอกสถานที่ปะยางนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

การวางคีย์เวิร์ดที่ดี คือ ต้องมีคำค้นหาหลัก Primary Keyword และ การขยายความ โดยใช้คำค้นหารอง Secondary Keyword และ ต้องระบุประเภทของ Content ก่อนทำบทความได้ (อ่านเรื่อง : Search Intent )

Keyword Mapping ไม่ถูกต้อง ไม่ส่งผลดีต่อ SEO

Primary KeywordSecondary KeywordContent
รองเท้าวิ่งรองเท้ารองเท้าวิ่ง
กาแฟดริปกาแฟวิธีคั่วกาแฟ
รับปะยางรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ส่วนการวางแผนในแบบที่ผิด ในมุมทั่วไปอาจจะไม่ผิดซะทีเดียว เพราะยังจับใจความได้ แต่ในมุมการทำ SEO ถือว่ายังไม่ใช่โครงสร้างที่ดีที่สุด ดังตัวอย่างข้างต้น คือ

  • คีย์หลัก และ คีย์รอง ไม่สัมพันธ์กัน ไม่ขยายความซึ่งกันและกัน
  • การทำลิ้งเชื่อมโยงยาก หรือ ต่อให้โยงได้ คีย์เวิร์ดก็ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ดี
  • การไม่ระบุประเภทของบทความ (Search Intent) ส่งผลเสียได้ในภาพรวมของการทำ SEO

เพราะฉะนั้นการทำ Keyword mapping มีความสำคัญมากในการทำ SEO เรียกว่า “ถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกดี ทุกอย่างก็จะดีไปด้วย

3 ขั้นตอนการทำ Keyword Mapping

Keyword Mapping

1. Keyword Research

วิเคราะห์คำค้นหา ที่เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ของธุรกิจ และทำการแจกแจง เป็น คำค้นหาหลัก (Primary Keyword) และ คำค้นหารอง (Secondary Keyword) โดยต้องครอบคลุมที่สุด เพราะในขั้นตอนนี้ คือ การกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์

Keyword Mapping

2. Internal link

การวางโครงสร้างเว็บไซต์ คือ ขั้นตอนต่อมาหลังจากมีคำค้นหาที่ชัดเจน เป้าหมาย คือ เนื้อหา และ หัวข้อภายใน ต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ และ การทำ SEO

Keyword Mapping

3. Content Planning

การวางแผนก่อนทำบทความ ควรชัดเจนพอๆกับ แผนแนวทางก่อนทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ เพราะ Content คือ ตัวขับเคลื่อนชั้นยอดให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยมีองค์ประกอบในการทำ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ Search Intent
2. การวาง Heading 1-6
3. การทำ Internal Link

สำหรับท่านใด อยากให้ทาง One Market Maker เข้าไปช่วยในส่วนการวาง Keyword mapping ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง :

seo audit

SEO Audit

เว็บเก่า เว็บใหม่ กราฟตก กราฟดิ่ง อยากพัฒนา ปรับปรุง เรารับรื้อ วางแผนโครงสร้างเว็บ ใหม่ เพื่อให้รองรับการทำ SEO ในปัจจุบัน

บทความล่าสุด