onemarketmaker

SERP Feature คืออะไร

การแสดงผลผ่านฟีเจอร์พิเศษของ Google (พร้อมยกตัวอย่าง)

สารบัญ : การค้นหา

SERP Feature คืออะไร

SERP หรือ SERPs ย่อมาจากคำว่า Search Engine Result Page แปลว่า หน้าแสดงผลการค้นหา

Feature ในบริบทนี้ แปลว่าลักษณะเด่น ทำให้ความหมายของคำว่า “SERP Feature” คือ การตอบคำถามโดยใช้ลักษณะเด่น เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหาได้รับคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

รูปแบบของการแสดงผลการค้นหา (SERP Feature)

ข้อความ (Text )

Featured Snippet

คือ การหยิบยกข้อความส่วนหนึ่งขึ้นมาโชวในตำแหน่งที่สูงที่สุด หรือที่เรียกว่า Zero Ranking

feature snippet

Knowledge Panel

คือ กล่องข้อความที่แสดงอยู่ในส่วนด้านซ้ายของหน้าค้นหา (Sidebar) มักจะแสดงจากคำค้นหาประเภทข้อมูล

Knowledge Panel

Sitelinks

คือ ข้อความในรูปแบบลิ้งค์ ที่อยู่ภายใต้หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เป็นออฟชั่นที่ช่วยให้ผู้ค้นหาเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านได้ในทันที

sitelinks

สรุป

  • Feature Snippet ขอดี คือ ผู้ค้นหาไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปอ่านในเว็บ หากข้อความที่ Google แสดงผลขึ้นมาสามารถตอบคำถามได้ แต่ในทางกลับกันผลเสียจะตกไปอยู่ที่เจ้าของเว็บไซต์ เพราะค่าการมองเห็นเพิ่ม แต่ค่าคลิก ไม่ได้ขึ้นตามไปด้วย
  • Sitelinks ไม่ได้แสดงผลให้กับทุกเว็บ แต่สิ่งที่สำคัญคือการตั้งค่าที่ถูกต้อง หลังจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Google 

สื่อ (Media)

Thumbnail

คือ รูปภาพประกอบบทความ แสดงอยู่ในส่วนซ้ายเล็ก ๆ แต่จะไม่ได้ปรากฏในทุกคำค้นหา นิยมแสดงผลในคำค้นหาประเภท สินค้า และ รีวิว เป็นส่วนใหญ่

Thumbnail

Image Pack

คือ การแสดงผลในรูปแบบของรูปภาพ โดย Google จะดึงรูปภาพที่ตรงกับคำค้นหามาแสดง 

image pack

Video Carousel

คือ การแสดงผลแบบวิดีโอ เมื่อคลิกเข้าไปจะเข้าไปสู่ Youtube และไม่ได้แสดงผลในทุกคำค้นหา แต่แสดงเฉพาะคำค้นหาที่มีจุดประสงค์ เช่น วิธีทำ และ บรรยากาศ เป็นต้น

Video Carousel

สรุป

  • การแสงผลในรูปแบบของสื่อ บางครั้งอาจส่งผลเสียต่อคนทำ SEO เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลแบบสื่อ คุณต้องแน่ใจว่าคุณก็กำลังทำคอนเทนต์แนวสื่อเช่นกัน

ตัวอย่างข้อมูล (Rich Snippets)

Schema Markup

คือ โค๊ดที่ทำหน้าที่กำหนดประเภทของเหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ Google  เข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าหน้าดังกล่าวเกี่ยวกับอะไร 

ยกตัวอย่าง : “ร้านอาหาร ก็คู่กับ Review”

schema markup

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง (Related Search)

People Also Ask

คือ ส่วนของกล่องคำถาม และ คำตอบ ที่ Google แสดงให้เห็น เพื่อช่วยอำนวยการตอบในเรื่องนั้น ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพต่อผู้ค้นหาได้ดีขึ้น ส่วนคำถาม-ตอบ ที่แสดงขึ้นมา ก็เป็นคำถามที่มีผู้คนถามบ่อย ๆ จากการค้นหา

PAA

Shopping results

Shopping results คือ การแสดงรายละเอียดของสินค้า เช่น รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคา และ รีวิว เป็นต้น โดยการแสดงผลรูปแบบนี้ Google จะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เป็นระบบ E-Commerce เท่านั้น

Shopping results 1

Top Stories

คือ การนำเสนอเว็บไซต์ ในรูปอบบของข่าวเด่น หรือ เรื่องเด่น โดยส่วนใหญ่จะหยิบยกข่าวใหม่ ประเด่นร้อนในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

top stories

สรุป

  • People Also Ask เป็นส่วนที่ช่วยตอบคำถามใหเกับผู้ใช้ได้ง่าย และรวดเร็วมาก (ส่วนตัวผมชอบมาก ๆ) และมากไปกว่านั้น ในฝั่งของการทำงาน SEO เราวามารถใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น การรับรู้ว่าผู้ค้นหาต้องการอะไรจาก Keyword นั้น ๆ เป็นต้น

โฆษณาที่ต้องจ่ายเงิน (Paid advertising)

Google Text Ads

Google Shopping Ads คือ การแสดงผลของโฆษณาในรูปแบบของข้อความ ซึ่งสามารถปรากฏได้ทั้งตำแหน่งด้านบน และ ล่างสุดของหน้าค้นหา

text ads

Google Shopping Ads

Google Shopping Ads คือ การแสดงผลของเว็บที่ลงโฆษณากับ Google Search เมื่อมีการค้นหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า ที่เว็บไซต์เหล่านั้นมี จึงแสดงผลตำแหน่งเหนือสุดของหน้าค้นหา

Shopping results

สรุป

  • การแสดงผลที่มีคำว่า “Ads” , “ได้รับการสนับสนุน” คือเว็บไซต์ที่จ่ายเงินเพื่อให้ติดอันดับบนหน้าแรกของ Google  ส่วนการแสดงผลที่พบได้บ่อยที่สุด คือ Text Ads