onemarketmaker

การสร้างธุรกิจให้เติบโต และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือการตลาด Google

รายละเอียดกิจกรรม

  • เรียนรู้ Google Marketing Tools (SEO & SEM)
  • วิธีสร้างตัวตนธุรกิจบนเครื่องมือค้นหา ที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก
  • แนวทางการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจแต่ละประเภท
  • บอก ข้อดี-ข้อเสีย ให้หมด แบบไม่มีหมกเม็ด!

จัดในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา
: 10.00 – 12.00 น.
ช่องทาง : Google Meet

ลงทะเบียน : คลิก