onemarketmaker

Open Graph คืออะไร ? ความสำคัญในการทำ SEO บน Social Media

Open Graph คือ โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Facebook โดย Open Graph (OG) จะช่วยให้ข้อมูลที่แชร์ลงบนโซเชียลมีเดีย แสดงผลได้อย่างถูกต้อง และสวยงาม โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานเช่น ชื่อเรื่อง รูปภาพ คำอธิบาย และ url ของเว็บไซต์

Open Graph คืออะไร

Open Graph เป็นชุดของ meta tag ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในการแชร์ลิงค์ของเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และอื่นๆ โดยทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมาตรฐานสำหรับการแชร์ลิงค์ และ การแสดงผลให้ดูดีขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเนื้อหาและสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

4 องค์ประกอบของ Open Graph Meta Tags

Open Graph คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเป็นการกำหนด Meta Tag ที่ช่วยให้โซเชียลมีเดียสามารถอ่านและแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุง SEO ของเว็บไซต์ได้โดยตรง

1. กำหนดชื่อเว็บไซต์ (og:title)

โดยใช้คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นความสำคัญของเนื้อหาและช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นในการค้นหา

2. กำหนดรายละเอียดของเว็บไซต์ (og:description)

โดยใช้คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

3. กำหนดรูปภาพแสดงผล (og:image)

โดยใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของเนื้อหาและช่วยเพิ่มโอกาสในการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ

4. กำหนด URL ของเว็บไซต์ (og:url)

เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการแสดงผลที่ถูกต้องบนโซเชียลมีเดียและช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก

แนะนำ OgXYZ เครื่องมือ Open Graph Generator ฝีมือคนไทย

ogxyz

วิธีการใช้งาน Open Graph Generator

image3

วิธีใช้งาน open graph เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ogxyz.vultureprime.com/ โดยขั้นตอนการทำงานเป็นดังนี้

 1. แนบลิ้งก์เว็บไซต์ (URL) ที่ต้องการใช้งานในช่อง “Place Link Here”
 2. กดปุ่ม “Check Website”
 3. ระบบแสดงหน้า Preview ข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล
 4. แก้ไขข้อมูลส่วนที่ต้องการแล้วกด “Generate” 
 5. ระบบจะสร้าง short URL ขึ้นมา โดยผู้ใช้งานสามารถคัดลอกลิ้งไปใช้งานบน Facebook ได้ฟรี
 6. กด “Start Over” เพื่อเริ่มต้นใช้งานขึ้นตอนที่ 1 ใหม่
 7. กด “Edit” เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลเดิมแล้วกด Generate URL ใหม่ได้
image1

วิธีตรวจสอบ open graph debugger บน Facebook

หลังจากได้ short URL มา ให้นำไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ : คลิก เพื่อให้ Facebook ทำการอัพเดตรายละเอียดและเนื้อหาของ URL ที่ได้ทำการแก้ไขไป

image4
 1. นำลิ้งก์ (URL) ที่ต้องทดสอบไปวางในในช่อง “Enter a URL…” 
 2. กด Debug เพื่ออัพเดตข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของลิ้งก์ว่าจุดไหนที่แสดงข้อมูลผิด 
 3. หากพบข้อมูลที่ผิด ให้นำไปแก้ไขที่เว็บ https://ogxyz.vultureprime.com/

Open Graph image size สำหรับ Facebook

โดยมากการแชร์ลิ้งลงบน Facebook มี 2 รูปแบบ คือ การแชร์เป็น Post และ การแชร์ลงใน Comment ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปภาพที่ใช้แสดงผล และเพื่อให้การใช้งาน Open Graph ของคุณ สมบูรณ์แบบ สามารถอ้างอิงขนาดภาพได้ ดังนี้

 • Post : 1200 x 630 pixels
 • Comment : 200 x 200 pixels

ข้อสรุปการใช้ Open Graph เพื่อผลทาง seo

การใช้ Open Graph ช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงผลของเว็บไซต์ของคุณใน Social Media จึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งก็คือ 1 ในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับของ Google อย่างแน่นอน

เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการทำ SEO

บทความล่าสุด